WEST MALAYSIA 4D

DAMACAI 大马彩 1+3D   
31/05/2023 (Wed) 5591/23  
1ST 5620
2ND 1352
3RD 7921
SPECIAL
4917 9397 7598 3830 1876
8261 4852 3101 0168 6427
 
CONSOLATION
9571 8751 1876 9411 1152
7665 0145 1473 6532 6675
Jackpot 1 RM 10,277,308.10
Jackpot 2 RM 306,264.90
MAGNUM 万能 4D   
31/05/2023 (Wed) 880/23  
1ST 2978
2ND 3965
3RD 2665
SPECIAL
9779 8308 3209 4215 9737
5280 ---- 2800 2009 ----
  1799 8561 ----  
CONSOLATION
8268 0202 2733 1140 0809
7118 3501 6020 4563 8076
Jackpot 1 RM 21,831,000.00
Jackpot 2 RM 466,000.00
SPORTSTOTO 多多 4D   
31/05/2023 (Wed) 5644/23  
1ST 5187
2ND 7469
3RD 0369
SPECIAL
4849 8837 6149 ---- 4321
9173 2426 9807 8419 1186
  0447 ---- ----  
CONSOLATION
7295 7389 3134 1597 4761
3237 3968 1501 6628 0089
Jackpot 1 RM 10,522,737.56
Jackpot 2 RM 593,510.57
DAMACAI 大马彩 3D   
31/05/2023 (Wed) 5591/23  
1ST 620
2ND 352
3RD 921
Jackpot RM 650,520.60
DAMACAI 大马彩 3+3D   
31/05/2023 (Wed) 5591/23  
1ST 765 620 TIGER
2ND 481 352 GOAT
3RD 407 921 TIGER
SPECIAL
344917 299397 047598 293830
831876 688261 444852 413101
  730168 906427  
CONSOLATION
749571 948751 901876 239411
011152 657665 550145 121473
  896532 196675  
Jackpot 1 RM 2,248,335.70
Jackpot 2 RM 1,406,527.70
Jackpot 3 RM 2,316,754.20
MAGNUM 万能 LIFE   
31/05/2023 (Wed) 880/23  
WINNING NUMBERS
01 10 12 17 21 22 28 35
BONUS NUMBERS
13 32
MAGNUM 万能 JACKPOT GOLD   
31/05/2023 (Wed) 880/23  
GROUP 1
7 8 6 5 6 5 + 09
GROUP 2
7 8 6 5 6   + 09
OR
  8 6 5 6 5 + 09
GROUP 3
7 8 6 5     +  
OR
    6 5 6 5 +  
Jackpot 1 RM 9,211,000.00
Jackpot 2 RM 187,000.00
SPORTSTOTO 多多 4D ZODIAC    
31/05/2023 (Wed) 5644/23  
1ST 5187 ZODIAC
2ND 7469 DRAGON
3RD 0369
4TH Special
5TH Consolation DRAGON
SPORTSTOTO 多多 5D   
31/05/2023 (Wed) 5644/23  
1ST 23901
2ND 78547
3RD 03210
4TH 3901
5TH 901
6TH 01
SPORTSTOTO 多多 6D   
31/05/2023 (Wed) 5644/23  
1ST 971170
2ND 97117 OR 71170
3RD 9711 OR 1170
4TH 971 OR 170
5TH 97 OR 70
SPORTSTOTO 多多 STAR 6/50   
31/05/2023 (Wed) 5644/23  
11 14 17 21 24 32 + 44
Jackpot 1 RM 3,696,527.67
Jackpot 2 RM 100,000.00
SPORTSTOTO 多多 POWER 6/55   
31/05/2023 (Wed) 5644/23  
5 6 35 42 45 46
Jackpot RM 6,541,670.01
SPORTSTOTO 多多 SUPREME 6/58   
31/05/2023 (Wed) 5644/23  
2 3 7 8 33 55
Jackpot RM 13,659,852.13
Shortcut Links
4D Latest Results  Latest Results West Malaysia 4D Results  Latest Results East Malaysia 4D Results  Latest Results Cambodia 4D Results  Latest Results Latest Results   Magnum 万能 4D Latest Results   Sportstoto 4D 多多 Latest Results   Damacai 4D 大马彩 Latest Results   Cashsweep 4D 砂勞越大萬 Latest Results   Sandakan 4D 山打根赛马会 Latest Results   Sabah 88 4D 沙巴萬字 Latest Results   Grand Dragon 4D 豪龙 Latest Results   Perdana 4D Latest Results   Lucky Hari Hari 4D 天天好运 Latest Results   Good 4D 好的 Latest Results   Lotto Macao 澳门彩票 Latest Results   Matahari 4D